Koç Burcu Olumlu Olumsuz Yanları

Şifre: Etkinlik, atılganlık, kendine aşırı güven ve acelecilik.

Koç'ların olumlu huyları : Serüvenci atılımcı, cesur, çok enerjik, özgürlüğüne düşkün, yaklaşımlarında dolambaçsız.

Koç'ların olumsuz huyları : Bencil , kendini ön planda tutan atılgan , çabuk sinirlenen, hicivci, kavgacı, kaba